Fondacija

Rotari Fondacija je fondacija od opšte koristi koja pomaže realizaciji humanitarnih projekata namenjenih ljudima u nevolji širom sveta i koja dodeljivanjem stipendija posreduje u međunarodnoj razmeni studenata, nastavnika i drugih profesionalaca. Cilj Fondacije jeste da takvim humanitarnim i obrazovnim programima doprinese sporazumevanju u svetu i svetskom miru.

Osoba koja priloži 1.000US Dolara, odnosno protivvrednost u nacionalnoj valuti ili ona u čije ime se da taj doprinos, dobija titulu ”Paul Harris Fellow”.

Oblasti u kojima Fondacija deluje:

  • Stipendije (za studente na redovnim studijama, za profesionalno usavrašavanje, za novinare kao i nastavnike defektologe),
  • Rotarijanci dobrovoljci,
  • Razmena studijskih grupa,
  • Prilozi za specijalne akcije,
  • Prilozi za zdravstveni i humanitarni program odnosno program za ljude pogođene glađu,
  • Stipendije za usavršavanje univerzitetskih nastavnika
  • Kampanja polio-plus,
  • Rotarijanski forum mira.

Polio Plus  je program Fondacije putem kojeg sva deca treba da se zaštite od poliomelitisa (dečje paralize). Ovaj program stavlja na raspolaganje dovoljno vakcina za kampanju koja treba da traje pet godina.