O našem klubu

Rotari klub Valjevo je čarterovan (zvanično primljen u zajednicu Rotari Internacionala) u novembru 1996. godine; tada je imao 25, sada ima 34 člana.

U Srbiji trenutno postoji oko 60 rotari klubova, od toga u Beogradu petnaestak, u većim gradovima po dva-tri.

Rotary klub Valjevo je deo D2483 Distrikta Rotary Internacionale.