O našem klubu

23 godine rada i postojanja

Rotari klub Valjevo osnovan je 1995. godine, a primljen u organizaciju Rotari Internacional u novembru 1996. godine kao peti Rotari klub sa prostora tadašnje Jugoslavije. Rotari klub Valjevo okuplja tridesetak članova različitih profesija koji su prihvatili principe Rotari pokreta u svetu kao kvalitetan način proširivanja profesionalnih kontakata među ljudima i pokretanja konkretnih akcija usmerenih ka humanitarnom radu i razvoju lokalne zajednice. U prvih 20 godina svoga postojanja i rada Rotari klub Valjevo je uspešno izveo više desetina humanitarnih akcija i programa podrške kulturi, zdravlju, obrazovanju i društvenoj brizi za ugrožene grupe. Rotari klub Valjevo naročitu pažnju poklanja povezivanju Valjeva sa drugim gradovima u Srbiji, Evropi i svetu.

U preko 20. godina svoga postojanja i rada, Rotari klub Valjevo se angažovao na više desetina projekata i akcija usmerenih na poboljšanju života i zdravlja ugroženih ljudi i posvećujući naročitu pažnju unapređivanju uslova za obrazovanje i razvoj mladih. Među takvim akcijama izdvajamo pomoć deci sa posebnim potrebama, opremanje Doma za decu bez roditelja u Valjevu, te pomoć seoskim školama u brdskom području. RC Valjevo je uspešno pokrenuo ili pomogao izvođenje niza donacija, uključujući i mnoge inostrane donacije (Švajcarska, Francuska) namenjenih poboljšavanju uslova za rada zdravstvenih ustanova u Valjevu.

Rotari klub Valjevo je inicirao i aktivno pomagao u jačanju kulturnih i privrednih veza Srbije i Francuske. Zajedničkom akcijom sa prijateljskim klubovima iz Francuske i Italije obezbeđena je dragocena oprema Društvu mladih istraživača u Valjevu. Valjevski Rotari klub pomogao je organizaciji i izvođenju niza vrednih kuklturnih programa i događaja – koncerta, pozorišnih predstava, gostovanja umetnika iz zemlje i sveta.

Rotari klub Valjevo je omogućio dolazak oko dve stotine mladih ljudi iz Valjeva na kampove i programe omladinske razmene, ali i programe kvalitetnog profesionalnog usavršavanja mladih u nizu razvijenih zemalja.

Rotari klub Valjevo je u saradnji sa Crvenim krstom pokrenuo i proširio rad Narodne kuhinje u Valjevu. Takođe, Rotari kub Valjevo je usmerio svoje aktivnosti na pomoć Društvu za cerebralnu paralizu u Valjevu.

Podržavajući inicijative mladih, Rotari klub Valjevo podržava projekat izgradnje „Istraživačke kuće“ i donira preko 12.000 dolara opreme za aktivnosti mladih u Društvu istraživača „Vladimir Mandić Manda“ u saradnji sa još dva kluba – Rotari klub KlerMon Feran iz Francuske i Rotari kluba Lomeline iz Italije.
Tokom katastrofalnih poplava u Srbiji 2014. godine Rotari klub Valjevo je organizavo akciju pomoći stanovnicima valjevskih sela oštećenim poplavama i klizištima u vrednosti preko 16.000 eura. Tom prilikom je obezbeđeno trajno vodosnabdevanje u 26 ugroženih domaćinstava i 12 sela.
Povećanjem potrebe za brigu o životnoj sredini, naročito u Valjevu, Rotari klub Valjevo organizuje više ekoloških akcija sadnje drveća i akciju postavljanja solarnih panela na eko-bivaku Ekološkog društva Gradac i klisuri reke Gradac u 2019 godini.

Dosadašnji predsednici Rotari kluba Valjevo

 • 1996/1997 Vigor Majić, direktor Istraživačke stanice Petnica
 • 1997/1998 Aleksandar Mitrović, direktor i vlasnik Građevinske firme „GATE“ Valjevo
 • 1998/1999 Miša Maksimović, direktor i vlasnik Građevinske firme „KEJ“ Valjevo
 • 1999/2000 Vojislav Jovanović, direktor i suvlasnik štamparije „Valjevac“
 • 2000/2001 Slobodan Ilić, profesor na Višoj ekonomskoj školi Valjevo
 • 2001/2002 Zoran Jokić, lekar ginekolog i vlasnik privatne ordinacije „Jokić“
 • 2002/2003 Vladimir Tanasković, direktor i vlasnik firme „SBC test“ Valjevo
 • 2003/2004 Ljiljana Maksimović, psihijatar i lekar u Zdravstvenom centru Valjevo
 • 2004/2005 Dragan Ivanović, advokat
 • 2005/2006 Petar Nikolić, dipl. inženjer saobraćaja i predsednik Regionalne privredne komore
 • 2006/2007 Ilija Tripković, hirurg i direktor u Zdravstvenom centru Valjevo
 • 2007/2008 Slobodan Ćirić, novinar i urednik lista „Napred“
 • 2008/2009 Slobodan Arsenijević, direktor Kazneno-popravnog zavoda a maloletnike, Valjevo
 • 2009/2010 Vladimir Krivošejev, direktor narodnog muzeja Valjevo
 • 2010/2011 Dragoje Zekavica, direktor i vlasnik Turističke agencije „Balkanik“ Valjevo
 • 2011/2012 Slavoljub Mladenović, stomatolog specijalista i vlasnik Stomatološke ordinacije „Mladenović“ iz Valjeva
 • 2012/2013 Biljana Marinković, profesorka francuskog jezika u Valjevskoj Gimnaziji
 • 2013/2014 Janko Levnaić, dipl inženjer elektrotehnike, JP „Elektromreže Srbije“
 • 2014/2015 Radovan Marjanović, profesor socijologije na Višoj ekonomskoj školi u Valjevu
 • 2015/2016 Aleksandar Urošević, dipl. inženjer mašinstva i vlasnik škole stranih jezika „Kontekst“ Valjevo
 • 2016/2017 Dušan Stanić, advokat
 • 2018/2019 Dragan Đurđević, profesor fizičke kultrue Valjevske Gimnazije
 • 2019/2020 David Maksimović, dipl inženjer arhitekture i direktor projekta u Građevinskom preduzeću „KEJ“ Valjevo