Članovi

Aktivni članovi su lica koja odlikuje dobar karakter i profesija u poslovnom i profesionalnom životu, lica koja su kao vlasnici, partneri, članovi upravnih saveta ili rukovodioci aktivna u uvaženom i uglednom poslu ili profesiji, ona koja zauzimaju značajno i samostalno mesto ili su lokalni predstavnici ili rukovodioci filijala i ako im je povereno samostalno rukovođenje. Ta lica svoju poslovnu i profesionalnu delatnost, koju zastupaju u klubu, moraju obavljati lično, a njihovo profesionalno ili lično mesto borvka mora se nalaziti unutar teritorijalnih granica kluba ili u pograničnom predelu nekog kluba u neposrednom susedstvu.

Zakonodavni savet je 1989. godine ukinuo ograničenje rotari klubova samo na muškarce. Ovaj zaključak je donesen, pošto su Rotari klubovi u SAD i Kanadi u saglasnosti sa lokalnim zakonodavstvom primili u članstvo kvalifikovane žene. Odredbe koje odobravaju prijem žena u sve klubove, podržane su od strane Centralne uprave R.I., šest distrikta i 104 kluba iz 12 zemalja. Danas u rotari klubovima širom sveta ima preko 70.000 ženskih članova.

Ako klub ima do 50 aktivnih članova u aktivnom članstvu kluba može da bude najviše pet predstavnika jedne profesije – klasifikacije. Ukoliko klub ima više od 50 članova broj predstavnika jedne profesije ne može preći 10 procenata ukupnog broja članova. Ovo pravilo se ne odnosi na predstavnike informativnih medija, diplomatske službe i religije.