Rotary pokret

Rotari je organizacija poslovnih ljudi, profesionalaca udruženih širom sveta u cilju pružanja humanitarne pomoći, podsticanja visokih etičkih standarda u svim profesijama i unapređenja dobre volje i mira u svetu.

Prvi rotari klub je osnovan 1905. godine u Čikagu (SAD), osnivačem se smatra Pol Haris, koji je 1910. postao prvi predsednik Rotari Internacionala kao međunarodne organizacije.

Danas Rotari Internacional predstavlja jednu od najvećih i najznačajnijih nevladinih organizacija u svetu, to je organizacija koja ima i svoju stolicu u Ujedinjenim nacijama; izdvaja ogromna sredstva kao donacije svojih članova za različite humanitarne projekte, od kojih je najvažniji projekat iskorenjivanja poliomijelitisa (dečje paralize) u celom svetu koji već više od nekoliko decenija realizuje sa Svetskom zdravstvenom organizacijom – Rotari je najveći svetski privatni donator u ovoj akciji koja podrazumeva nabavku vakcina, njihovu distribuciju, davanje, osnivanje laboratorija…

U svetu danas ima skoro 33.000 rotari klubova u 200 zemalja i u njima je aktivno preko 1,2 miliona rotarijanaca.

U Srbiji trenutno postoji skoro 50 rotari klubova, od toga u Beogradu desetak, u većim gradovima po dva-tri, u Valjevu jedan.

Šta je cilj Rotarija ?

Pravni savet ROTARY INTERNATIONAL je 1989. god. proglasio slogan “NESEBIČNO SLUŽITI” za osnovni moto rotarija s obzirom da on najpotpunije izražava filozofiju nesebičnog volonterskog služenja.

Spremnost na službu u svakodnevnom životu podrazumeva:

 • Negovanje prijateljastva kao otvaranja mogućnosti da budemo drugima od koristi;
 • Priznavanje visokih etičkih načela u privatnom i profesionalnom životu, kao i vrednosti svake delatnosti korisne za zajednicu;
 • Pružanje odgovorne i svesne podrške u privatnoj, poslovnoj i javnoj delatnosti svih rotarijanaca;
 • Negovanje dobre volje radi sporazumevanja i u službi mira među svim narodima, kroz svetsku zajednicu muškaraca i žena, sjedinjenih u idealu služenja drugima kroz svetsku zajednicu ljudi, povezanih u idealu služenja drugima.

Četiri rotarijanska test pitanja?

 • Da li je to istina ?
 • Da li je to pošteno za sve učesnike ?
 • Da li će se time unaprediti prijateljstvo i dobra volja ?
 • Da li će služiti na dobrobit svih učesnika ?

Četiri avenije Rotari služenja?

Cilj Rotarija je unapređivanje i produbljivanje ideala služenja u četiri osnovna pravca: u klubu, profesiji, zajednici i međunarodnom služenju.

 • Služenje u klubu

Služenje u klubu su sve aktivnosti kroz koje rotarijanci doprinose uspehu i besprekornom funkcionisanju svog kluba (prisustvo, aktivno angažovanje u projektima, saradnja u upravnom odboru i klubskim komisijama, plaćanje članarine, sudelovanje u rotarijanskim manifestacijama itd.).

 • Služenje u profesiji

Obaveza svakog nosioca funkcije profesionalne klase u Rotariju je da drugima približi svoj ideal služenja u poslu i profesiji. Tako što se razgovara sa mladim ljudima zainteresovanim za svoju profesionalnu karijeru o svojim iskustvima, pa mogu isticati mogućnost služenja u svakoj profesiji.

 • Služenje u zajednici

Služba prema zajednici obuhvata sve napore Rotarijanaca koji doprinose poboljšanju kvaliteta života ljudi u sopstvenoj okolini. Ima klubova koji osnivaju pododbore za kvalitet života, razvoj života u zajednici, zaštiti čovekove sredine itd. Klubovi bi trebalo da utvrde postojeće probleme i potrebe za životom u zajednici (bez ograničenja na područje kluba). Ukoliko se nijedna druga organizacija ne bavi postojećim problemom, onda klub treba da se prihvati tog problema i započne akciju u korist zajednice.

 • Međunarodno služenje

Sve ono što rotarijanci preduzimaju da bi olakšali sporazumevanje među narodima, dobru volju i mir u svetu, tako što će upoznati ljude iz drugih zemalja kao i njihovu kulturu, običaje, dostignuća, nastojanja i probleme.