Narodna kuhinja u 2010.

Podeli:
(iz Izvestaja Crvenog krsta Valjevo o radu Narodne kuhinje)
Na inicijativu Rotari kluba Valjevo, osnovan je namenski Fonda za narodnu kuhinju pri Crvenom krstu Valjevo, iz koga smo finansirali dodatnih 100 obroka dnevno, tako da je na po jedan obrok, do kraja ove godine, moglo da računa ukupno 350 najugroženijih sugradjana, sa tendencijom da se taj broj tokom narednog perioda povećava. Topli obrok narodne kuhinje u Valjevu je u količini od 0,5 litara kuvanog jela i 1/2 vekne hleba po korisniku, odnosno po članu porodičnog domaćinstva.
Fond je u potpunosti ispunio naša očekivanja, i na naše zadovoljstvo i dalje funkcioniše, pa pozivamo sve one koji mogu, imaju i žele, da se uplatom sredstava učlane u ovaj fond.
Crveni krst Valjevo je, sa valjevskim Centrom za socijalni rad, usaglasio početne kriterijume i napravio osnovne spiskove za prvih 350 korisnika Narodne kuhinje. Najveći broj korisnika čine lica koja su ujedno i korisnici MOP-a, koji se uklapaju u utvrđeni kriterijum, za koje se deli 203 obroka dnevno a ostalih 147 obroka pripadaju starijim jednočlanim i dvočlanim domaćinstvima u stanju socijalne potrebe, samohranim roditeljima bez zaposlenja sa više od 3 deteta, i drugim socijalno ugorženim građanima prema spiskovima koji su usaglašeni sa predsednicima mesnih zajednica i aktivistima Crvenog krsta u mesnim zajednicama u kojima korisnici imaju stalno prebivalište.
Topli obrok narodne kuhinje je u količini od 0,5 litara kuvanog jela i pola vekne hleba po korisniku odnosno po članu porodičnog domaćinstva.
Obroci  za narodnu kuhinju pripremaju se u centralnoj kuhinji Predškolske ustanove „Milica Nožica” u Valjevu, po sprovedenom postupku javne nabavke, a distribuciju i raspodelu obroka na terenu vršiće radnici Crvenog krsta Valjevo, sopstvenim vozilom, uz angažovanje vojnika na civilnom služenju vojnog roka, razvoženjem do 5 distributivnih mesta u gradu, a to su: MZ „Brđani”, MZ „Krušik”, MZ „Gradac”, MZ „Nada Puruć” i MZ „Gorić”. U ove mesne zajednice će po svoj obrok dolaziti i sugrađani iz ostalih mesnih zajednica kojima je neka od gore navedenih, najbliža prema mestu stanovanja.
Ukupna cena koštanja obroka, koja uključuje potrebne namirnice za pripremu obroka, 1/2 vekne hleba, pripremanje i kuvanje obroka, distribuciju i raspodelu do korisnika, sa svim pratećim troškovima, definisana je u iznosu od 70,00 dinara po obroku.
Realizacija obroka narodne kuhinje u 2010. godini:
  • 350  toplih obroka svakog radnog dana u mesecu,
  • 11,5 meseci u 2010. godini (250 radnih dana) – narodna kuhinja počela sa radom 15.01.2010. godine,
  • 87.500  pripremljenih i isporučenih toplih obroka u 2010. godini,
Od 87.500 isporučenih toplih obroka finansiranje je obezbeđeno za:
  • 62.500 obroka – Lokalna samouprava (250 obroka dnevo), i
  • 25.000 obroka – Fond za narodnu kuhinju Rotari kluba Valjevo (100 obroka dnevno)
Tokom distribucije obroka korisnicima, nisu uočene nepravilnosti u radu, nije bilo pritužbi ili žalbi građana niti korisnika a obroci su kvalitetni što potvrđuju zadovoljni korisnici na distributivnim mestima.
Specifikacija i obračun realizacije obroka narodne kuhinje u 2010.godini:
1. Broj dana -2010:  250
2. Broj distribuiranih obroka  dnevno:  100
3. Ukupan broj distribuiranih obroka za -2010  (1 x 2): 25.000
4. Ugovorena cena po jednom obroku sa svim troškovima  70.00
5. Ukupna vrednost distribuiranih obroka za -2010  (3×4)   1.628.102.00
6. Prosečna cena koštanja obroka u 2010. godini (5 : 3)  65,12
Rotari klub Valjevo svoju humanitarnu aktivnost nastavljas i u 2011. godini.
Podeli: