Aleksandar Đukić, novi predsednik Rotari kluba Valjevo

Podeli:

Kao i svake godine, tradicionalno početkom jula, u Rotari organizacijama dolazi do promene u vođenju kluba. Nastupajuće rotarijanske godine predsednik Rotari Kluba Valjevo će biti Aleksandar Đukić, član Rotari kluba Valjevo od 2016.

Aleksandar Đukić je partner u preduzeću GBD iz Beograda i menadžer sektora za komunikacije i vidljivost u konsultantskoj firmi Maxima Consulting iz Beograda. Trenutno radi i kao glavni ekspert na EU projektu “Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave u Srbiji”. Kao konsultant za komunikacije je bio angažovan na brojnim projektima koje su finansirali Evropska unija, Fond za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, EBRD, USAID, OEBS itd. Bio je na čelu sektora za marketing i komunikacije revizorsko-konsultantske kuće PricewaterhouseCoopers, za koju i sada radi kao eksterni konsultant. Jedan od osnivača Valjevske kulturne mreže VAKUM i umetničkog projekta Nature & art, kao i nevladine organizacije “Da se novi život rađa” koja je pomagala Centar za vantelesnu oplodnju Valjevo.

Podeli:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.